Liên kết website

Thống kê truy cập

Chính trị - Xây dựng đảng

Đảng viên tốt - Chi bộ mạnh

30/05/2024 17:35 38 lượt xem

BHG - Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đây là vấn đề mang tính cốt lõi, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng viên tốt - Chi bộ mạnh
Đảng viên trẻ Ly Thị Lỳ, thôn Cốc Có, xã Pố Lồ tiên phong trồng Dâu tây, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Vàng Đình Chiến, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì cho biết: Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, BTV Huyện ủy đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, quán triệt triển khai tới từng chi bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Qua sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, đoàn thể; tuyên truyền thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; thông qua các hội thi Bí thư Chi bộ giỏi... Qua đó, đã tác động trực tiếp đến nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động của toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đặc biệt, chất lượng đảng viên được Đảng bộ huyện chú trọng từ công tác kết nạp đảng viên mới. Các chi, Đảng bộ trực thuộc đã đề ra giải pháp cụ thể về công tác phát triển đảng viên đảm bảo phù hợp với tình hình của mỗi chi bộ. Trong đó, thực hiện chặt chẽ từ khâu rà soát nguồn quần chúng là đoàn viên, hội viên, thanh niên ưu tú, giáo viên, học sinh tiêu biểu... để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ, phấn đấu, rèn luyện kết nạp vào Đảng. Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động hướng về cơ sở với nội dung thiết thực, phong phú; để từ đó phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định, không chạy theo số lượng. Trong giai đoạn 2021 – 2023, Đảng bộ huyện kết nạp được 517 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì, Hoàng Thị Hường cho biết: Xác định việc phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Hội, thời gian qua, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế… Từ đó, tạo điều kiện, môi trường cho hội viên phụ nữ rèn luyện, tự tin, phát triển. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ điển hình tiêu biểu được Hội phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Chỉ tính riêng trong năm 2023, các cấp Hội trong toàn huyện đã giới thiệu được 70 hội viên phụ nữ ưu tú cho các cấp ủy, chi bộ xem xét, kết nạp. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tích cực tham mưu cho cấp ủy trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ. Đặc biệt, chú trọng đối tượng nữ trẻ, có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị.

Ngoài ra, công tác quản lý đảng viên cũng được BTV Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các chi bộ thực hiện nghiêm túc. Trong đó, chú trọng quản lý đảng viên chặt chẽ cả về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các mối quan hệ tại nơi công tác và nơi cư trú; việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên về chế độ sinh hoạt, đóng đảng phí, chuyển sinh hoạt đảng... Chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những đảng viên biểu hiện lệch lạc về tư tưởng. Phân công nhiệm vụ phù hợp cho từng đảng viên gắn với thời gian hoàn thành cụ thể. Thường xuyên tổ chức để quần chúng đóng góp ý kiến đối với tổ chức đảng về đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng giám sát, phê bình đảng viên một cách thẳng thắn, chân tình, kể cả ở nơi công tác và nơi cư trú. Thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, bảo đảm thực chất, tránh tình trạng nể nang, hình thức.

“Cùng với các giải pháp nêu trên, Đảng bộ huyện luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên, lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày, những điển hình tiên tiến trong đội ngũ đảng viên để giáo dục lẫn nhau. Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ duy trì thực hiện nghiêm các nền nếp, chế độ sinh hoạt, nhất là nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt việc phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó đưa ra biện pháp giúp tổ chức đảng và từng đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên” - Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, Vàng Đình Chiến cho biết thêm.

Bài, ảnh: Yên Hoa

Nguồn: Báo Điện tử Hà Giang

Tin khác