Liên kết website

Thống kê truy cập

Chính trị - Xây dựng đảng

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị

14/05/2024 22:44 114 lượt xem

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính chủ. Hội nghị được kết nối đến trên 4.300 điểm cầu trong cả nước. Dự tại điểm cầu thành phố Hà Giang có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị
Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hà Giang

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 41. Theo đó Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn. Đến năm 2045 phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Ngoài ra, Nghị quyết số 41 cũng đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Với ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 41; các cấp, các ngành, địa phương cần đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân cũng như đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Cần cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, ưu tiên hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi, lành mạnh để đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng. Kiên quyết thực hiện phòng, chống tham nhũng tiêu cực, sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Quan tâm thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động nhằm đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của địa phương, đất nước, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Bàng Cường

Tin khác