Liên kết website

Thống kê truy cập

An ninh - Quốc phòng

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, chính trị trong lực lượng vũ trang

08/04/2024 09:36 216 lượt xem

BHG - Công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) có vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội. Nhận thức rõ điều này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quan trọng này.

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, chính trị trong lực lượng vũ trang
Cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự tỉnh làm nhiệm vụ tại cơ sở luôn nhận được sự quan tâm của bà con nhân dân địa bàn.

Với quan điểm ở đâu có lực lượng vũ trang (LLVT) là ở đó có các hoạt động CTĐ, CTCT. Đây là hoạt động trung tâm xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với mục tiêu cao nhất là giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Dù trong điều kiện hoàn cảnh nào, mỗi quân nhân đều nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần tự nguyện, tự giác coi đơn vị là nhà, đồng chí, đồng đội là người thân, người dân là nơi đùm bọc nuôi dưỡng sự trưởng thành của Bộ đội. Trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; CBCS luôn đoàn kết thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

CTĐ, CTCT được tổ chức các hoạt động theo đặc điểm của từng cơ quan quân sự địa phương. Bộ đội thường trực tổ chức thường xuyên; còn đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tổ chức vào đợt tập trung huấn luyện hoặc làm nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng; kiểm tra sẵn sàng chiến đấu… Trong các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, nhiệm vụ nào cũng được quan tâm thực hiện như nhau không xem nhẹ bất cứ một khâu nào. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt công tác giáo dục, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị như Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. 100% cán bộ, đảng viên đều viết cam kết thực hiện và xây dựng chương trình hành động trọng tâm của cá nhân trong năm. Tổ chức hiệu quả các hoạt động thi đua trong từng giai đoạn, nhiệm vụ cụ thể, tạo bầu không khí vui vẻ phấn khởi hướng đến những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Công tác cán bộ được thực hiện bảo đảm các khâu, các bước theo đúng quy trình, từ quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chính sách cán bộ với quan điểm vì nhiệm vụ mà bố trí người phù hợp với khả năng, sở trường. Khi xét điều động, bổ nhiệm, thăng quân hàm, nâng lương đều thông qua các cấp và cấp ủy, Ban Thường vụ quyết định. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Quân đội, kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Trên cơ sở kế hoạch CTĐ, CTCT năm và tình hình nhiệm vụ thực tế hàng quý, hàng tháng các cơ quan, đơn vị đều xây dựng chương trình chi tiết để tổ chức các hoạt động CTĐ, CTCT đúng, trúng phù hợp với nhiệm vụ của giai đoạn. Trong đó có phân công giao nhiệm vụ phụ trách cho từng bộ phận từng người, có sự kiểm tra giám sát của cơ quan chính trị, của đội ngũ chính ủy, chính trị viên. Thường xuyên đề cao vai trò nêu gương, tiên phong gương mẫu của cán bộ chủ trì các cấp trong tổ chức các hoạt động CTĐ, CTCT. Tất cả hướng đến nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Với đặc thù của một tỉnh miền núi biên giới cơ sở hạ tầng, đời sống của CBCS trong LLVT còn nhiều khó khăn, nhưng trong hai năm qua các đơn vị đã khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Có được kết quả này là nhờ tổ chức tốt các hoạt động CTĐ, CTCT. Thông qua công tác thực tiễn đã làm chuyển biến về nhận thức, tinh thần tự nguyện, tự giác của từng đồng chí và qua đó góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng vào cuộc sống, xây dựng ý chí, niềm tin cho CBCS.

Bài, ảnh: Đức Anh

Tin khác