Liên kết website

Thống kê truy cập
Hội đồng nhân dân
 • HĐND phường Ngọc Hà giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TU
  HĐND phường Ngọc Hà giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TU
 • Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) - HĐND thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) - HĐND thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 • Kỳ họp thứ Tám – HĐND phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2021-2026
  Kỳ họp thứ Tám – HĐND phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2021-2026
 • Kỳ họp thứ 14 - HĐND thành phố Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026
  Kỳ họp thứ 14 - HĐND thành phố Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026
 • Ban Pháp chế HĐND Thành phố giám sát tại phường Ngọc Hà
  Ban Pháp chế HĐND Thành phố giám sát tại phường Ngọc Hà
 • Hội nghị giao ban công tác Hội đồng nhân dân phường tháng 7/2023
  Hội nghị giao ban công tác Hội đồng nhân dân phường tháng 7/2023
 • Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay
  Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay
 • Quyết định thành lập tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5 (tổ 8)
  Quyết định thành lập tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5 (tổ 8)
 • Kê hoạch triển khai công tác Bầu cử
  Kê hoạch triển khai công tác Bầu cử
 • Ngọc Hà hoàn thành niêm yết danh sách cử tri
  Ngọc Hà hoàn thành niêm yết danh sách cử tri
— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 15 results.