Liên kết website

Thống kê truy cập

Hội đồng nhân dân

Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay

14/05/2021 01:57 720 lượt xem

Cử tri là người có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử các cơ quan đại biểu của nhân dân (Quốc hội và Hội đồng nhân dân). Dưới đây là những điều cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Độ tuổi của cử tri:

Tính đến ngày bầu cử được công bố, tức ngày 23/05/2021 thì cử tri phải đủ 18 tuổi trở lên.

Nguyên tắc bỏ phiếu

1. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân.

2. Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

3. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

4. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

5. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

6. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

7. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

8. Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

Thời gian bỏ phiếu

Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ sáng đến 07 giờ tối cùng ngày (ngày 23/5/2021). Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ tối cùng ngày.

Hoạt động bỏ phiếu được quy định rất cụ thể, chặt chẽ và linh hoạt tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015. Thể hiện rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử thực sự là một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền bầu cử của mình, bảo đảm tính dân chủ, công khai và sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong bầu cử.

Toàn dân tích cực tham gia bầu cử vừa là thực hiện quyền, vừa là thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước!

Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Hà Giang

Tin khác