Liên kết website

Thống kê truy cập

Hội đồng nhân dân

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Hà Giang

26/04/2021 00:00 438 lượt xem

Sáng ngày 26/4, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử, một số địa điểm bỏ phiếu triên địa bàn thành phố Hà Giang. Cùng đi về phía thành phó có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủyHà Giang; Nguyễn Danh Hùng, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Thành phố.

 Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Giang và Ủy ban bầu cử các xã phường đã tổ chức triển khai các công việc theo đúng tiến độ của kế hoạch, đúng với Luật Bầu cử và Luật tổ chức chính quyền địa phương, đảm bảo nội dung và thời gian theo lịch trình ấn định. Thành phố đã phê chuẩn 55 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở đó UBND các xã, phường đã quyết định thành lập 51 Tổ bầu cử tại 51 khu vực bỏ phiếu. Thành phố cũng đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo tiến độ theo đúng quy định. Tổng số cử tri theo danh sách niêm yết là 37.592 cử tri. Ủy ban MTTQ 8/8 xã, phường đã tổ chức 94 hội nghị cử tri, tham gia ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với 518 ứng cử viên đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại 98/101 thôn, tổ dân phố. Xây dựng kế hoạch, chương trình cho ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri trên địa bàn để báo cáo chương trình hành động cá nhân của người ứng cử. Tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người chính thức ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 là 49 người; Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường sau hiệp thương lần thứ ba là 286 người. Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được Thành phố chú trọng triển khai qua các phương tiện thông tin, tuyền truyền trực quan và qua truyền thanh FM không dây, Trang Thông tin điện tử, mạng xã hội, phát huy tối đa các hình thức tuyên truyền phù hợp điều kiện thực tế và hiệu quả cao. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được Thành phố chỉ đạo sát sau, nhất là đối với những điểm nóng, phức tạp…vv.

       Sau khi kiểm tra thực tế tại một số điểm bỏ phiếu thuộc thôn Đoàn Kết xã Ngọc Đường, và Tổ 1 phường Ngọc Hà và nghe Ủy ban bầu cử Thành Phố báo cáo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thào Hồng Sơn, đề nghị Ủy ban bầu cử thành phố Hà Giang tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đúng theo tiến độ quy định; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giám sát, đôn đốc Ủy ban bầu cử các cấp thực hiện nhiệm vụ công tác chuẩn bị; MTTQ giám sát tốt việc lập và niêm yết danh sánh ứng cử viên, tổ chức cho các ứng cử viên ra mắt cử tri vận động bầu cử, tổ chức tập huấn kỹ năng cho những người ứng cử; Quan tâm đến việc in ấn danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đảm bảo công khai tại từng khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, thành phố Hà Giang cần tiếp tục hoàn thiện, tăng cường công tác trang trí, khánh tiết tại các khu dân cư và địa điểm bỏ phiếu; Cấp phát hòm phiếu, phiếu bầu cho các Tổ bầu cử; hợp đồng in ấn và niêm yết danh sách trích ngang, tiểu sử người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và xã, phường tại các khu vực bỏ phiếu. Chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử./.


Tin khác