Liên kết website

Thống kê truy cập

Hội đồng nhân dân

Hội nghị giao ban công tác Hội đồng nhân dân phường tháng 7/2023

09/08/2023 10:18 267 lượt xem

Chiều ngày 8/8/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân phường tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội đồng nhân dân tháng 7 năm 2023, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm báo cáo kết quả hoạt động tháng 7/2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2023, thông tin kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn và tổng kết việc thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Hội nghị giao ban công tác Hội đồng nhân dân phường tháng 7/2023

Trong tháng 7/2023, Thường trực HĐND phường, các ban HĐND nhân dân phường, đại biểu HĐND phường đã thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng, quyền hạn theo quy định và chương trình công tác đề ra. Thường trực HĐND phường phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy – HĐND phường khóa IV với 80 cử tri tham dự; tại các hội nghị có 13 ý kiến với 21 nội dung. Tổ chức thành công Kỳ họp thứ Bảy – HĐND phường khóa IV. Tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết. Tổ chức khảo sát ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp giữa năm.

Hội nghị đã tiến hành tổng kết việc thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội  và Hội đồng nhân dân năm 2015. Qua dự thảo báo cáo tổng kết, các đại biểu thảo luận và đưa ra đánh giá về việc thực hiện Luật hoạt động giám sát của HĐND phường trong giai đoạn 2016-2023 và kiến nghị một số giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân.

Phát biểu kết luận ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường đề nghị Thường trực HĐND phường, các ban HĐND; đại biểu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng, quyền hạn theo quy định. Thực hiện giám sát theo chương trình giám sát năm 2023. Thường trực HĐND phường phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2023, tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan nghiên cứu giải quyết kịp thời…

Kim Liên

Tin khác